Ilustrace

Kulturní a informační centrum

Náměstí Svobody 17, 602 00 Brno

KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM - STUDENT AGENCY - najdete nás v atriu vedle výtahů

Webové stránky kulturních institucí & prodejní sítě, kterým prodáváme vstupenky: 

Informace o vstupenkách naleznete na výše uvedených stránkách.

Kulturní informační centrum - Student Agency

Dům pánů z Lipé,
Náměstí Svobody 17,
602 00 BRNO

Předprodej vstupenek a jízdenek naleznete ve 4. patře

Otevírací doba

Po - Pá 9:00 - 17:00 

 

Kontakt:

telefon: +420 539 000 952

e-mail: dpl@studentagency.cz

Informace:

Jízdenky na vlaky a autobusy je možné zakoupit také na prodejních místech RegioJet Brno - Grand nebo Brno - Hlavní nádraží.

 

Historie

Dům pánů z Lipé, též známý pod názvem Schwanzův dům, či Schwanzův palác, patří mezi nejkrásnější renesanční domy v Brně a mimo to i mezi nejstarší dochované stavby v našem městě.

Je postaven na původně dvou středověkých městištích. Vznikl mezi léty 1243 až 1260 a už na konci 13. století utrpěl značná poškození, vzniklá požárem. Od té doby se jako majitelé domu prostřídalo hodně vlivných lidí.

Název nese po moravském zemském hejtmanovi Čeňkovi z Lipé, který dům zakoupil roku 1564. Vlastnil jej do roku 1587, kdy jej výměnou za dům U Červeného vola na nároží ulice Kobližné a náměstí Svobody získal Kryštof Schwanz z Retzu. Následně dům prošel výraznou přestavbou. Antonio Gabri, kterému Schwanz tento úkol svěřil, provedl proměnu gotického domu ve třípatrový renesanční palác a italský sochař Giorgio Gialdi je autorem vstupního portálu a dvou válcových arkýřů, které jsou zdobeny kamennými reliéfy s výjevy z mytologie, biblických příběhů, či pracovních námětů, především vinobraní, neboť Schwanz byl obchodník vínem.

Dalším významným majitelem domu byl polní maršál Luis Raduit de Souches. Traduje se, že dům získal za výhodných podmínek od Habsburského císaře jako odměnu za zastavení švédských vojsk, která Brno obléhala v roce 1645. Dům získal v roce 1646 za 6000 zlatých i se zahradou za městskou brankou, kterou užíval až do své smrti v roce 1683. Jeho rod dům užíval až do roku 1744.

V letech 1818 až 1853 palác vlastnil Josef Edler von Hayek, který v roce 1843 nechal zvýšit stavbu o jedno patro. V roce 1831 byla v přízemí domu otevřena Höfferovská kavárna.

Další významný vlastník byl Franz Komarek, obchodník s koloniálním zbožím. Dům mu patřil v letech 1880 až 1895. V roce 1882 nechal upravit uliční průčelí a zvýšit arkýřová okna. Architektem byl August Prokop. Úpravy ale poškodily výzdobu arkýřů. Domu se v té době říkalo Komarek Haus.

V roce 1913 koupila dům společnost Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v markrabství moravském v Brně. A palác začal chátrat. Po vzniku Československé republiky se zřejmě v důsledku protirakouských nálad začal dům označovat Dům pánů z Lipé. V letech 1937 a 1938 upravoval průčelí architekt Bohuslav Fuchs se sochařem Antonínem Zeithammerem. O sgrafitovou výzdobu se pak postaral malíř a grafik Emanuel Hrbek.

K temným obdobím domu patří rok 1945, kdy byl dům při osvobozeneckých bojích značně poškozen. V následujícím roce proběhly jen nejnutnější opravy a po té se dům stal na dlouhých 43 let státním majetkem, kdy sloužil jako sklad sousední obchodní pasáži Rozkvět. Roku 2000 jej firma Unistav koupila a opravila. Od roku 2005 dům vlastní Radim Jančura.